Koncepta noto

AccueilKoncepta noto

Laŭ propono de grupo de NROj oficiale partneraj de Unesko Festo de la INTERNACIA TAGO DE PACO 2024 Danco kaj Paco Kundivide

Konstrui pacon en la mensoj de viroj kaj virinoj estas la komisio de Unesko.

Kiel difinite de la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj (la 15-an de januaro 1998) "la kulturo de paco estas aro de valoroj, sintenoj, kondutoj kaj vivmanieroj, kiuj malakceptas perforton kaj malhelpas konfliktojn atakante iliajn radikojn per dialogo kaj intertraktado inter individuoj, grupoj kaj Ŝtatoj" kaj laŭ ĝia rezolucio (72/137) "organizoj de la civila socio tra la mondo estas instigataj daŭrigi kaj pliigi siajn klopodojn kaj agadojn por progresigi kulturon de paco (...)”. 

Loki la internacian tagon de paco 2024 kadre de progresigo de kulturo de paco kaj senperforto por la bono de la homaro estas pli ol iam necese en post-pandemia mondo, mondo serĉanta etikon kaj Kunvivadon; la defioj estas ja multnombraj: armitaj konfliktoj, ekonomiaj krizoj, malriĉeco, kreskantaj neegalecoj, diskriminacioj, kontraŭvolaj migradoj, klimatperturbo, neado de homaj rajtoj inkluzive edukadon de knabinoj kaj virinoj....

La difino de la Celo 16 subcelo 1 de la Tagordo 2030 por la homoj, la planedo, la prospero kaj la Paco estas "antaŭenigi alvenon de pacaj kaj inkluzivaj socioj por daŭripova evoluo” kaj de la Celo 17, “progresigi partnerecojn por la atingo de ĉiuj celoj”.

Encourager la société civile à promouvoir une culture de paix au travers les arts et particulièrement la danse permet de combiner identité artistique et diversité culturelle.Kuraĝigi la civilan socion antaŭenigi kulturon de paco per la artoj kaj precipe danco ebligas kunmeti artan identecon kaj kulturan diversecon.

Danco estas esenca arta esprimo same kiel interalie kantado, puparto, vidaj kaj grafikaj artoj. “Danco kreskigas personan floradon, memestimon, kunsentemon, regadon de sia korpo kaj sia sorto, konscion pri grupo kaj kolektivan emiĝon. Agado per danco sur korpaj estaĵoj submetitaj al situacioj de diskriminacio, socia ekskluzivo aŭ sufero kapablas reatentigi pri la areoj de la korpo portantaj stigmaton, handikapon, signojn de marĝeneco” (Danca Metiejo por korpoj de migrantoj de Catriel Garcia Slaslavsky).

Danco kapablas rekonstrui nian rilaton al la mondo kaj al la aliaj, tiel kontribuante al kunvivado. Konsiderante ke la grupo de NROj gvidata de Michel Thouzeau organizis de deko da jaroj:

- en 2014, internacian aranĝon por ĉia publiko, ĉirkaŭ scenaro de paco, prezentitan pere de pupoj, el kiu 10 elektitaj filmetoj iĝis spektataj en la Internacia Pupfestivalo de Charleville-Mézières.

- en 2018, plastik-artajn kreaĵojn pri la temo "Droneoj kaj robotoj serve al paco" prezentatajn dum la celebrado de la Internacia Tago por Paco en Tunizo.

- en 2022 korusan festivalon por paco prezentitan de infanoj, gejunuloj kaj plenkreskuloj el la kvin kontinentoj dum la tago de paco en TOLOSO, provinco de Gipusko en Hispanio, invitite de la TOPIC - membro de la Internacia Korusa Federacio kaj de Europa Cantat -.

La versio en 2024 titoliĝas: Danco kaj Paco Kundivide.

La celo de "Danco kaj Paco Kundivide" estas krei internacian dinamikon de dancado por paco, por kiu la dancgrupoj perataj de niaj NROj tra la mondo sin devontigos partopreni en la festado de la Internacia Tago de Paco ĉe la loka, nacia, regiona kaj internacia niveloj (vidu regularon). Dum la loka festo de Danco kaj Paco Kundivide, la grupoj paŭzos momenton por la ĉesigo de ĉiaj perfortoj, La grupo de NROj oficiale partneraj de Unesko sin devontigas organizi kaj sekvi la festadon de la tago de paco pere de danco kaj produkti muntaĵon de video grupiganta la dancaranĝojn. Fotoekspozicion ni povos konsideri partnere kun la LigKomitato de NROj kaj la Sektoroj (SHS = homaj sciencoj, Kulturo kaj Komunikado) de Unesko. Ĉi tiu evento planita por la 21-a de septembro 2024 estos populara evento intergeneracia kaj vivanta spektaklo serve al paco kaj ne-perforto.

fr_FRFrançais